5241 Abádszalók, Szivárvány út 25

info@villaborka.hu

Villa Borka

+36 (30) 388 9361

Általános Szerződési Feltételek

Ezen dokumentum nem kerül iktatásra, csak és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, továbbá nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.villaborka.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:   www.villaborka.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható onnan.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Szabó Péter EV

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 5241 Abádszalók, Szivárvány út 25. /Recepció

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@villaborka.hu

Adószáma: 52110571-2-36

Telefonszáma: +36 30 3889361

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-135387/2017.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
RackForest Kft
Székhely: Budapest, Victor Hugo u. 11-5. emelet, 1132
Honlap: www.rackforest.com
Email: info@rackforest.hu
Telefon: +36 1 211 0044

Alapvető rendelkezések

Szállás foglalási és lemondási feltételek

A foglalás formája

A foglalást a Vendég önállóan, a https://villaborka.hu/foglalas/ weboldalon keresztül kezdeményezheti, ahol az árakról is tájékozódhat.
Kérjük, hogy az online foglalás során ellenőrizze adataidat, különösen a megadott email címet, mert a foglalási visszaigazolást és előleg fizetési információkat oda küldjük meg.

FONTOS, hogy a foglalás először opciós állapotba kerül, melyet az előleg megfizetéséig, de maximum 5 naptári napig tartunk. Ha nem érkezik be a szállásdíj előlege, akkor a foglalást automatikusan töröljük.

Csoportok, különleges igények esetén ajánlatkérés emailben lehetséges az info@villaborka.hu email címen.

MINIMUM FOGLALHATÓ ÉJSZAKÁK SZÁMA

A minimum foglalható éjszakák száma általában 2 éjszaka, július-augusztus hónapokban minimum 5 éjszaka. A minimum foglalástól eltérni csak kivételes, egyedi esetekben tudunk.

LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

Visszalépés a vendég részéről:
A megrendelt szálláshely vagy szolgáltatás lemondását minden esetben írásban kell közölni.
A lemondási díjak a következők:
A foglalás kezdő dátuma előtt 31 vagy több nap esetén egységesen 6500 Ft.
A foglalás kezdő dátuma előtt 30-20 napig a teljes összeg 30 %-a
A foglalás kezdő dátuma előtt 19-8 nap között a teljes összeg 50 %-a
A foglalás kezdő dátuma előtt 0-7 nap között a teljes összeg 100 %-a

A megrendelt szolgáltatások módosítása:
Amennyiben Ön a megrendelt foglalását módosítani szeretné – a 14 napot megelőző időszakban teheti csak meg változtatási díj felszámítása nélkül, egyéb (közelebbi) időpontok esetében a lemondási feltételekben rögzített díjakat számoljuk fel változtatási díként – létszám vagy időpontváltozás miatt, előzetes megbeszélés alapján a szabad időpontok és helyek függvényében egy alkalommal lehetséges. A változtatást minden esetben írásban kell közölni, majd ezt követően, amennyiben lehetőség van rá, egy módosított visszaigazolást küldünk a foglalás adatainak megjelölésével.

Árak, részvételi díjak:
A szállásdíj tartalmazza a víz, áram költséget, az ágynemű, törölköző, szauna, medence használatot. Nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amelynek mértéke 450 Ft/fő/éjszaka és amelyet a helyszínen külön kell fizetni.

Házi kedvencekre vonatkozó szabályzat
Házikedvenceiket a Villa Borka sajnos nem tudja fogadni. Megértésüket köszönjük.

Csoportos foglalási feltételek
A Villa Borka örömmel fogadja cégek, baráti társaságok foglalását, amelynek keretében a teljes ház bérlésére van lehetőség. Ebben az esetben egyedi árképzést használunk, kérjük vegye fel felünk a kapcsolatot e-mailban az info@ villaborka.hu vagy a 06-30 3889361-es telefonszámon!

Fizetési feltételek

Előleg fizetése:
Az ajánlatkérés történhet telefonon, illetve e-mailben. A foglalásról minden esetben írásban, e-mail-ben visszaigazolást küldünk, ezzel a Villa Borka garantálja a foglalást. A megrendelő köteles hiánytalanul megadni teljes nevét, pontos lakcímét és elérhetőségeit. A visszaigazolás után előleget kell fizetni, amely átutalással lehetséges. Az előleg mértéke a foglalás teljes összegének 50 %-a. Amennyiben a visszaigazolás dátumától számított 3 banki munkanapon belül nem érkezik meg az előleg, a rendszer automatikusan törli azt, a foglalását semmisnek tekintjük.

Az online foglalás során lehetőség van a következő fizetési módok közül választani:

 • SZÉP kártyás fizetés: OTP, K&H és MKB elfogadottak
 • Banki átutalás
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2021. december 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Szerzői jogok

 • A www.villaborka.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a villaborka.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • A villaborka.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, továbbá az internetes reklámfelületeire.
 • Tilos a villaborka.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a villaborka.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 • A Villa Borka név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 80.000 Ft, illetve mondatonként bruttó 29.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi vagy használja fel az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://villaborka.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Abádszalók, 2021.12.15.